Txiaj Tsab Muaj:

Vam Kim

Ntxaij   

Npliaj Kaub

Ntxoov Vaj

1. Xaiv Teev

a. Tswv Vaj

b. Nyiaj Pov

c. Nruas

 

2. Paj Yias

a. Ntxoov Nab

b. Soob Tsheej

c. Txoos Fwj

d. Yeej

e. Suav

 

3. Ntxoov Zeb

a. Pov

b. Txooj Neeb

c. Tuam

d. Ntxawg

e. Xab

   

1. Nyiaj Pov

a. Nruas

 

2. Txhiaj Suav

a. Kub

b. Jim

       

 

Tooj Ntxawg Nom Lwm

Nyiaj Yeeb

 

  

 

1. Paj Yeeb

a. Ntxoov Txam

Npis

Lis

 

2. Txooj Sawm

a. Voos

b. Xees Qhas

 

3. Tswv Txos 

a. Neeb

b. Koob Tsheej

c. Keej

d. Ham Pov

1. Vam Kim

a. Tuam

b. Tsim Nej

 

2. Ntxoov Tswb

a. David

b. Jason

c. Sonny

d. Tim

e. Mark

 

3. Paj Huas

a. Vam Khwb

Nkaub

b. Tsheej

c. Tswb Neeb

d. Tiaj

e. Xeeb

f. Johnny

 

4. Ntaj

a. Yim Suab

1. Nyiaj Tub

2. Mas

3. Vam Tsab

4. Tsheej

5. Tooj

6. Nyiaj

7. Lab

Tswv Nploog Thoj Family, Inc. is a registered 501 (C) (3) public charity under the IRS tax codes. Please consider donate your portion today.
Tswjkoob Xeemthao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created Since 6/2013

 

Recently Update on

1/2020

 

Message from the editor:

 

* Kwv tij koj txoj hauj lwm yog thaum twg koj muaj tej yam pauv nyob rau koj tsev neeg thov qhia tuaj rau kuv es kuv thiaj li update tau rau koj.  Tsis tag li ntawv xwb yog kuv teev tsis meej pem qhov twg thov nej ho sau ntawv tuaj qhia rau kuv paub @ Contact page.

 

 

Ua Tsaug,

 

Tswjkoob Xeemthao

Print Print | Sitemap
2013-2020 © Tswv Nploog Thoj Family, Inc.