Ntxoov Tswb Muaj:

Nyiaj Pov             Paj Tuam           Suav Lwm          Txhiaj Xeeb            

1. Vam Teev

a. Yias

b. Ntsuab Pov

Xais

Loy Thamark

Xas Tas

Voos

Francis

c. Txawj Zoo

Yanya

Gee Johnatha

David

d. Xov Txiab

Top

Jay

Tonny

Sam

e. Neej Thoob

Koob Pheej

Meej Mom

 

2. Txawj Toog

a. Txawj Thaiv

Kuam

Iaj

Xauv

b. Vam Neeb

Tswb

 

3. Tshuas Ntxiaj

a. Txhiaj Pov

Suav

Voos

b. Zam Nab

Zeb

Lauj

Thoos

Cas

Xab Noom

 

4. Ntxoov Xeeb

a. Hlau

 

5. Nom Lwm

a. Xaiv Vws

Tsab Pov

Mais

Txiab

Tswb

b. Ntxoov Nyiaj

Yeeb

c. Npliaj Yob

 

1. Nom Txoov

a. Ntxoov Zeb

Nyiaj Txam

Tshaj Koob

Kos

Vaj Yum

Huaj

Vaj

Zoo

b. Vam Teeb

Kub

Meej

Neeb

Lag Ntxiag

c. Tooj Vas

Keeb

Kwm

 

2. Tooj Leej

a. Vam Suav

Teem

Yeej Tuam

Nplooj

b. Ntxoov Tswb

Ntsaim

Npis

Yaj Muas

c. Txooj Vam

Yeej

d. Txooj Thoob

Nkaub

Nuj Txeeg

 

3. Xwm

 

4. Txiaj Tsav

 

1. Xaiv Xwm

 

2. Vam Yeej

a. Nkaub

Npoos Xim

Kub

b. Ntxiag

 

1. Nyiaj Pov

a. Tub

Yeej Huam

b. Looj

Logain

Lauv Kem

c. Steve

d. Tsav

 

2. Xauv Mas

a. Toj Siab

b. Ritchie

c. Tshwj Xeeb

d. Joshua

e. Jason

       
Tshuas Ntaj Tooj Loob Txhiaj Ceeb

Npuag Vaj

 

1. Npliaj Npis

a. Pob Tsuas

Ntshiab Yaj Yi

 

2. Nyiaj Yaj (Nab)

a. Yim Leej

Txais

Qhas Xaim

Npis

Tshiab

Keeb Kwm

b. Npoos Nyuaj

c. Npoos Mas

d. Keej

 

3. Tooj Zeb

a. Xum Npoos

b. Xum Caim

c. Yus Nas

 

4. Ntxawg

 

5. Tooj Lug Kub

a. Ntawv Tsheej Xeeb

b. Coob

 

1. Nyiaj Yeeb

a. Vam Leej

b. Ntsuab Rwg

Nyiaj

Tsav

c. Tswb

Tooj

Siv Caij

Npis

 

2. Vaj Lwm

a. Kab Yeeb

b. Txiab Neeb

 

1. Txooj Kuam

a. Txooj Choj

Micheal

Michell

Mathew

b. Xeev Nruas

Kaj Lug

c. Nom Fwm

Koob Pheej

Nkauj Zuag Paj

Sunshine

Hnub Qub

Sabrena

Silvia

 

2. Lis Foom

a. Yaj Yeeb

b. Tommy

c. Voos

d. Sunny

e. Jerry

 

3. Me

 

4. Tswv Nploog

a. John

b. Ywj Pheej

c. Koob Meej

 

5. Txoov Neeb

 

6. Neej Zeb 

a. Tsim Yeej

 

1. Kuam Neeb

a. Phooj

Tsim Nuj

Muaj Tsim

 

2. Txooj Hawj

a. Noob

b. Dos

 

3. Tswj Tus

a. Xuv Cab Liv

b. Vas Dis

c. Npus Mis

d. Veb Xej

 

4. Nom Nyiaj

a. Zeb Pov

b. Xais

c. Maj

d. Keeb

Tswv Nploog Thoj Family, Inc. is a registered 501 (C) (3) public charity under the IRS tax codes. Please consider donate your portion today.
Tswjkoob Xeemthao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created Since 6/2013

 

Recently Update on

1/2020

 

Message from the editor:

 

* Kwv tij koj txoj hauj lwm yog thaum twg koj muaj tej yam pauv nyob rau koj tsev neeg thov qhia tuaj rau kuv es kuv thiaj li update tau rau koj.  Tsis tag li ntawv xwb yog kuv teev tsis meej pem qhov twg thov nej ho sau ntawv tuaj qhia rau kuv paub @ Contact page.

 

 

Ua Tsaug,

 

Tswjkoob Xeemthao

Print Print | Sitemap
2013-2020 © Tswv Nploog Thoj Family, Inc.