Nom Phiab Muaj:

Nyiaj Teev Txhiaj Kaub Txooj Cawv Nkaj Lauj

1. Txooj Kuam

a. Ntxoov Xeeb

b. Ntsuab Thaiv

c. Tooj Kos

d. Tub

e. Zeb

f. Laj

 

2. Ntxoov Xyooj

a. Nraj Txhim

Txooj Hawj

b. Vam Yaj

Txoov

 

3. Txooj Neeb

a. Tooj Choj

b. Suam Laj

 

4. Xaiv Nus

a. Ntxoov Lauj

b. Vws

c. Vam Nruas

d. Ntxoov Pov

e. Tooj Tuam

f. Nom Tsav

g. Nyiaj Neeb

 

5. Nom Huas

a. Nyiaj Tswb

Xyeem

Neeb

Tua

Kawm

Kiab

Paj Rhais

b. Ntxoov Ntxhw

Lis

Npib

Khu

Mos

Me

Nkauj Nag

c. Tsav Toom

Sab Laj

d. Pov

e. Ntxawg

f. Kub

 

6. Txhiaj Lis

a. Vam Thaiv

b. Txooj Muas

c. Zeb

d. Yis

e. Ntxawg

1. Paj Zeb

a. Teev

Richard

Malinda

b. Txiab Neeb (Laos)

 

2. Tooj Zag

a. Vaj

b. Pob Tsuas

c. Zoov

d. Yeej

e. Diav (Niam Zeb Lauj) 

f. Lis (Niam Huas Yaj)

g. Mos

h. Kab Noog

i. Ntxhais

 

3. Meej Ncuab (Laos)

a. Yias

Koob

Nyiaj

Teeb

Xais

Mim

b. Neeb

c. Zeb

d. Ntxhais

e. Xis

f. Nkauj Lis

g. Ntaub

h. Nkauj Ci

i. Maiv Txos

j. Huab

k. Maiv Xyooj

l. Maiv Ntxawm

 

4. Txos

 

5. Lig

1. Txhiaj Zeb

a. Huas

 

2. Txos

 

3. Txooj Pheej

 

4. Txawj Toog

 

1. Tooj Yeeb

a. Ntsuab Tooj

b. Npliaj Xab

 

       
Paj Yias Tswv Vaj Xaiv Ntaj         

1. Yeeb

 

2. Paib

 

3. Kiab

 

And more ....

1. Txiaj Looj

a. Neej Thoob

b. Paj Vws

c. Sooj Lwj

 

2. Txhiaj Suav

a. Neej Mais

b. Tshuas Dawb

c. Kawm

d. Ntxawg

 

3. Tsav Ntxawg

a. Pob Tsuas

 

4. Xaiv Vam

 

5. Tooj Kub

a. Loob

b. Das

 

6. Nyiaj Tsawb

 

7. Vam Hwm

1. Ntsuab Vaj

a. Txawj Thaiv

b. Ntxoov Khwb

c. Vam Tooj

d. Txhiaj Xeeb

e. Ntxoov Vaj

f. Ntxoo Tuam

 

2. Nchaiv Pov

a. Paj Yeeb

b. Txawj Teev

c. Neej Lauj

d. Tswv Kab

e. Tooj Kaim

 
Tswv Nploog Thoj Family, Inc. is a registered 501 (C) (3) public charity under the IRS tax codes. Please consider donate your portion today.
Tswjkoob Xeemthao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created Since 6/2013

 

Recently Update on

1/2020

 

Message from the editor:

 

* Kwv tij koj txoj hauj lwm yog thaum twg koj muaj tej yam pauv nyob rau koj tsev neeg thov qhia tuaj rau kuv es kuv thiaj li update tau rau koj.  Tsis tag li ntawv xwb yog kuv teev tsis meej pem qhov twg thov nej ho sau ntawv tuaj qhia rau kuv paub @ Contact page.

 

 

Ua Tsaug,

 

Tswjkoob Xeemthao

Print Print | Sitemap
2013-2020 © Tswv Nploog Thoj Family, Inc.