Keeb Fim

 

 

Hais txog phau ntawv keeb kwm ntawm peb cuab kwv tij no peb cov tshawb fawb keeb kwm tau tsim taum zaum ib yog xyoo 1985 nyob America, tus sau yog Tooj Lug Kub & tus luam ua phau yog Txooj Choj.  Zaum ob yog xyoo 1989 nyob rau yeej thaj nam Vib Nai, thiab teb.  Zaum no yog zaum 3 lawm, tus sau yog Txhim Txooj Vam & Tooj Lug Kub.

 

Phau ntawv no yuav piav txog keeb kwm caj ces ncau los ntawm Yawg Txoov Laum, Nyiaj Vws, Nom Puab Yib, Nyiaj Bliab, Txawj Bloov, Zoov Pov & Ntxoov Hwm, txij li khiav suav teb los txog rau xyoo 2012.

 

Li ntawd, nej leej twg yog cov noob los sis xeeb leej xeeb ntxwv los ntawm cov yawg uas muaj npe hais los no, ho los nyeem saib phau ntawv no koj yuav paub txog koj caj ces, niam txiv, pog yawg, yog leej twg? koj thiaj tsis ua neeg tu caj tus ces, neeg tsis muaj kwv tij.

 

Ua ke no tseem muaj keeb kwm hmoob lub xeem, hmoob nyob suav teb, los tsuas teb, thiab khiav mus txawv teb chaws, nrog rau kev saib koob hmoob, kev ua neej raws li nyias txoj hmoo, koj mam saib mus koj thiaj paub.

 

Phau ntawv no muaj txiaj ntsim qab hau ntau heev uas yog khaws cia ua puav Pheej rau tej tub ki, xeeb leej xeeb ntxwv lawm yav tom ntej, peb thiaj tsis poob noob tsis plam kwv tij luag pej cuab xeem thiaj saib taus yus.

 

Yog nej leeg twg muaj lus nug los sis xav tau phau ntawv no hais mus rau Txhim Txooj Vam & Tooj Lug Kub nyob WI. wb yuav zoo siab txias tos txhua lub sij hawm qhov twg tsis yog, tsis zoo, tsis tiav, thob nej pab kho rau thiab hais mus qhia wb puab.

 

Ua tsaug,

 

2 tug tshawb fawb keeb kwm

Txooj Vam Thoj

Tooj Lug Kub Thoj

Kev saib raws phaj:

 • Cov npe color RED yog ib phaj.
 • Cov npe color GREEN yog ib phaj.
 • Cov npe color PINK yog ib phaj.
 • Cov npe color ORANGE yog ib phaj.
 • Cov npe color BLACK yog ib phaj.
 • Cov npe color BLUE yog ib phaj. 
 • Cov npe color TURQUOISE yog ib phaj.
 • Cov npe color Yellow yog ib phaj

TSWV BLOOG TSEV NEEG

TSWV BLOOG Muaj:

Txoov Laum           

Nyiaj Vws

Nom Puab Yib   

Neej  Ntsaim

Laim

 • Tshuas Pov
 • Txiaj Tsab
 • Txiaj Tshaj
 • Tooj Xeeb
 • Tshuas Leej
 • Npuag Kaim
 • Nkaj Xauv
 • Ntxoov Tswb
 • Tooj Txim
 • Xaiv Khwb
 • Nyiaj Hawj
 • Xov Txais
 • Txiaj Looj 

No Kids 

No kids

** Neej Ntsaim yog Tswv Bloog tus tub sau los (tsis paub tias niam/txiv hu li cas thiab).

** Nom Puab Yib yog Tswv Bloog tus tub saws los (3 paub tias yog menyuam puab yib).

 ________________________________________________________________

 ** Cov muaj npe hauv qab no yog NOM PUAB YIB cov kwv tij tshiab ua sib ntsib tom qab swb tsov rog nyob suav teb mam los sib ntsib rau nyab laj/nplog teb.  Thiaj tau sib zeem ua kwv ua tij thiab coj dab coj qhua sib xwm los txog niaj hnub niam no.

 ** Peb tsis paub zoo tias lawv txiv/niam yug yog hu li cas thiab yog leej twg tiag.

 

Nyiaj Nplhiab    Txawj Nploov     Zoov Pov Ntxoov Hwm   
 • Nom Phiab
 • Tshuas Teeb
 • Txiaj Xab
 • Xaiv Teev
 • Nyiaj Kawv
 • Txoov
 • Vwj
 • Nom Vaj
 • Txooj Kuam
 • Nom Tub
Tswv Nploog Thoj Family, Inc. is a registered 501 (C) (3) public charity under the IRS tax codes. Please consider donate your portion today.
Tswjkoob Xeemthao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created Since 6/2013

 

Recently Update on

1/2020

 

Message from the editor:

 

* Kwv tij koj txoj hauj lwm yog thaum twg koj muaj tej yam pauv nyob rau koj tsev neeg thov qhia tuaj rau kuv es kuv thiaj li update tau rau koj.  Tsis tag li ntawv xwb yog kuv teev tsis meej pem qhov twg thov nej ho sau ntawv tuaj qhia rau kuv paub @ Contact page.

 

 

Ua Tsaug,

 

Tswjkoob Xeemthao

Print Print | Sitemap
2013-2020 © Tswv Nploog Thoj Family, Inc.