Hmong 18 Council, Inc.

Hmong 18 Xeem lub Txhooj Tshoob Txhooj Kos

Traditional Hmong Marriage Custom

 

 

The Hmong United International Council of Minnesota, Inc. ( Hmon18 Council) has approached me on a member of occasions to discuss the subject of Hmong marriage (Tshoob Kos), these discussions have been centered on the traditional Hmong wedding dowry.

 

As many of you are aware, the Hmong wedding dowry has always been an integral companent of our culture for as long as I can remember.  And since coming to the USA in the mid 1970's, we have witness that the  amount of this "dowry" has varied tremendously from wedding to wedding.  Some dowry's are from several thousand dollars to well over $10,000.  The excessive amounts that are demanded for some wedding dowries has cause great hardship for many grooms and theirs families.  Not only is it financially unreasonable, but more importantly it defeats the real cultureal purpose of the dowry.

 

It is obvoius that there needs to be some form of "unity and equity" in establishing limits on dowries.  Our childrens, both the groom and bride, are not to be used as pawns for creating financial gains.  Marriage is a sacred and special time that is to be used for the celebration in the union of two beautiful people into holy matrimony.  Let's preserve our wedding dowry and its cultural value.  But let's not let it turn into a means for division and an instrument of creating wealth at the expense of ou children's union through love.

 

I have the greatest faith that you will " do the right thing" and support the efforts of the Hmong United International Council of Minnesota, Inc. to establish a uniform dowry limit and guidelines.

 

 Singed by General Vang Pao

"Copyright Protection" 

Amended 8/1/2019

Kev khaws & ceev keeb kwm ntawm Hmong 18 Xeem txoj cai muaj li nram qab no:

 

Raws li H18C tau tshawb fawb thiab ntsuam xyuas, pom tau tias keeb kwm ntawm pev haiv hmoob txoj kab tshoob kev kos yeej ib txwm muaj lub txhooj los tswj fwm, ua tus choj rau peb taug thiab ua txoj kev rau peb mus, kom peb haiv hmoob tau txoj kev sib qaws ua txij ua nkawm, nyob ua ib cuab ib yig, raws li poj rhawv kab yawm rhawv kev, paj ua cia yawm ua tseg txoj kab tshoob kev kos, qas yeev mus qas yi los, qas txhiab ua qas pua coj, ib txheej dhau ib txheej, ib tiam dhau ib tiam los txog rau niaj hnub tam sim no.

Kab tshoob kev kos:

Xyoo 1921, Los tsuas

Tom qab xyoo 1921, tsov rog Paj Cai ntawd fab kis thiaj li tsa ib co thawj coj hmoob los coj peb hmoob nyob rau teb chaws los tsuas (Laos) los koom tes tshawb fawb thiab tawm tswv yim los txhim kho peb haiv hmoob txoj kab tshoob kev kos rau peb hmoob coj thiaj tau muab teeb tseg li nram qab no.

 

A. Nqi tshoob

4 choj ( 8 lag nyiaj)

 

B. Noj haus

1 tug txiv las npua 7 cheej

 

Xyoo 1947, Los tsuas

Xyoo 1947, Phraya Touby Ly Foung sawv los coj peb hmoob nyob rau sab xeev teb, teb chaws los tsuas (Laos) thiaj tau nqua hu hmoob coj thawj coj rov tuaj muab lub txhooj tshoob txhooj kos los txhim kho dua ib zaug ntxiv thiab muab teev li nram qab no.

 

A. Nqi tshoob

4 choj ( 48 lag nyiaj)

 

B. Noj haus

npua dawb 1 choj (12 lag nyiaj) 

 

npua ntsuab 1 tug txiv las npua 7 cheej

Xyoo 1964, Los tsuas

Xyoo 1964, General Vang Pao thiaj li tau nqua hu tsoom thawj coj tuaj mus koom tes txhim kho dua ib zaub txiv hauv Looj Ceeb, los tsuas (Laos) thaum Vaj Pov los coj sawv daws nws tau muab teeb tseg li nram qab no.

 

A. Nqi tshoob

4 choj ( 48 lag nyiaj)

 

B. Noj haus

noj npua dawb 2 choj (24 lag nyiaj)

 

noj npua ntsuab 1 tug txiv las npua 7 cheej

Sau lub rooj tshoob rooj kos  
A. Nqi tshoob kos $5,000
B. Noj haus $1000
C. Kev txhaum txheej $200
D. Khaub tso $100/each
E. Cob txheeb

$100/each

F. Poj tsiag zov kwv $100/each
G. Qhwv niam laus hauv caug $50/each
H. Qaib dab/npua dab $10 & $60
I. Khee tw $20
J. Nyiaj qhiab tshoob $60
K. Nyiaj sia siv $100/each
L. Nyiaj cheb rooj $10
M. Hmoob lees kav xwm tshoob $100
N. Hmoob lees nyiaj txais ncauj tsiag $60
Tswv Nploog Thoj Family, Inc. is a registered 501 (C) (3) public charity under the IRS tax codes. Please consider donate your portion today.
Tswjkoob Xeemthao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created Since 6/2013

 

Recently Update on

1/2020

 

Message from the editor:

 

* Kwv tij koj txoj hauj lwm yog thaum twg koj muaj tej yam pauv nyob rau koj tsev neeg thov qhia tuaj rau kuv es kuv thiaj li update tau rau koj.  Tsis tag li ntawv xwb yog kuv teev tsis meej pem qhov twg thov nej ho sau ntawv tuaj qhia rau kuv paub @ Contact page.

 

 

Ua Tsaug,

 

Tswjkoob Xeemthao

Print Print | Sitemap
2013-2020 © Tswv Nploog Thoj Family, Inc.